Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
2017
Thuật in thạch bản
14 nm

Tài nguyên

Yếu tố logic (LE)
2073000
Môđun logic thích ứng (ALM)
702720
Đăng ký môđun logic thích ứng (ALM)
2810880
Vòng khóa pha (PLL) khung và I/O
16
Bộ nhớ nhúng tối đa
239.5 Mb
Bộ nhớ Băng thông Cao Tối đa
16 GB
Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)
3960
Định dạng xử lý tín hiệu số (DSP)
Multiply and Accumulate, Variable Precision, Fixed Point (hard IP), Floating Point (hard IP)
Bộ điều khiển bộ nhớ cứng
Giao diện bộ nhớ ngoài (EF)
DDR, DDR2, DDR3, DDR4, HMC, MoSys, QDR II, QDR II+, RLDRAM II, RLDRAM 3

Thông số I/O

Tổng số I/O Người dùng Tối đa
656
Hỗ trợ Tiêu chuẩn I/O
3.0 V to 3.3 V LVTTL, 1.2 V to 3.3V LVCMOS, SSTL, POD, HSTL, HSUL, Differential SSTL, Differential POD, Differential HSTL, Differential HSUL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, LVPECL
Số Cặp LVDS tối đa
312
Bộ thu phát Không trở về Không (NRZ) Tối đa
96
Tốc độ Dữ liệu Không trở về Không (NRZ) Tối đa
28.9 Gbps
Bộ thu phát Điều chế Biên độ Xung (PAM4) Tối đa
36
Tốc độ Dữ liệu Điều chế Biên độ Xung (PAM4) Tối đa
57.8 Gbps
IP cứng của giao thức bộ thu phát
PCIe Gen3, 10/25/100G Ethernet

Các công nghệ tiên tiến

Siêu đăng ký
FPGA Bitstream Security

Thông số gói

Tùy chọn gói
F2597, F2912

Thông tin bổ sung