Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q1'18
Thuật in thạch bản
14 nm

Tài nguyên

Yếu tố logic (LE)
1679000
Môđun logic thích ứng (ALM)
569200
Đăng ký môđun logic thích ứng (ALM)
2276800
Vòng khóa pha (PLL) khung và I/O
16
Bộ nhớ nhúng tối đa
223.5 Mb
Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)
3326
Định dạng xử lý tín hiệu số (DSP)
Multiply and Accumulate, Variable Precision, Fixed Point (hard IP), Floating Point (hard IP)
Bộ điều khiển bộ nhớ cứng
Giao diện bộ nhớ ngoài (EF)
DDR4, DDR3, DDR2, DDR, QDR II, QDR II+, RLDRAM II, RLDRAM 3, HMC, MoSys

Thông số I/O

Tổng số I/O Người dùng Tối đa
440
Hỗ trợ Tiêu chuẩn I/O
3.0 V to 3.3 V LVTTL, 1.2 V to 3.3V LVCMOS, SSTL, POD, HSTL, HSUL, Differential SSTL, Differential POD, Differential HSTL, Differential HSUL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, LVPECL
Số Cặp LVDS tối đa
216
Bộ thu phát Không trở về Không (NRZ) Tối đa
96
Tốc độ Dữ liệu Không trở về Không (NRZ) Tối đa
28.9 Gbps
Bộ thu phát Điều chế Biên độ Xung (PAM4) Tối đa
36
Tốc độ Dữ liệu Điều chế Biên độ Xung (PAM4) Tối đa
57.8 Gbps
IP cứng của giao thức bộ thu phát
PCIe Gen3, 10/25/100G Ethernet

Các công nghệ tiên tiến

Siêu đăng ký
FPGA Bitstream Security

Thông số gói

Tùy chọn gói
F2397

Thông tin bổ sung