Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Trình điều khiển Kết nối Mạng Ethernet Intel® Gigabit cho Windows® 10 cho Khung Intel® NUC và các Bộ phận Bo mạch