Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Đồ họa Intel® Arc™ & Iris® Xe - Windows*

Intel® Arc™ Graphics Driver - Ubuntu*

Chương trình cải tiến điện toán Intel®

Tải xuống