Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

BIOS Update [DBTGL579]

Intel® Aptio* V UEFI Firmware Integrator Tools for Intel® NUC

Intel® Graphics DCH Driver for Windows® 10 & Windows 11* for the Intel® NUC 11 Extreme Kit - NUC11BTM/Intel® NUC 11 Extreme Compute Element - NUC11DBB

Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Windows® 10 64-Bit and Windows 11* for Intel® NUC Kits & Mini PCs

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows® 10 64-bit & Windows* 11 for Intel® NUC Kits & Mini PCs

Intel® Chipset Device Software for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for Intel® NUC Kits & Mini PCs 7th Generation and Later

Intel® NUC Software Studio Service for Windows® 10 64-bit & Windows 11* for Intel® NUC Products

Tải xuống

Bản vá cho sự cố mạng LAN dự phòng hiện đại trên các sản phẩm Intel® NUC thế hệ thứ 11 & 12