Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Rapid Storage Technology điều khiển (RAID) cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho các Sản phẩm Intel® NUC thế hệ thứ 11

Intel® Wireless Bluetooth Driver cho Windows® 10 64-Bit và Windows 11* dành cho Intel® NUC

Cập nhật BIOS [DBTGL579]

Intel® NUC Software Studio Service for Intel® NUC Products

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows® 10 & Windows* 11 for Intel® NUC Products

Intel® EMA lệnh Terraform Công cụ Khởi động Đám mây

Intel® Graphics DCH Driver for Windows®10 and Window 11* for the Intel® NUC11PA, NUC11PH, NUC11TN, NUC11EB, NUC11BTM/NUC11DB and NUC12DC/NUC12ED Products

Intel® Rapid Storage Technology (RAID) cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho Intel® NUC11BTMi9 & NUC11BTMi7

Thunderbolt™ 3 and 4 DCH Driver for Windows® 10 for Intel® NUC

Intel® Chipset Device Software cho Windows® 10 64-bit và Windows 11* dành cho các sản phẩm Intel® NUC

Intel® GNA điều khiển Bộ gia tốc Ghi điểm cho Windows® 10 64-bit và Windows 11* cho các Sản phẩm Intel® NUC

Intel® Serial IO điều khiển cho Windows® 10 64-bit và Windows 11* cho các sản phẩm Intel® NUC thế hệ thứ 11