Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Đồ họa Intel® – Trình điều khiển DCH Windows*

Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU)

Đồ họa Intel® - Trình điều khiển DCH BETA windows® 10

Intel® Computing Improvement Program

Tải xuống

Intel® Processor Identification Utility - Phiên bản Windows*

Công cụ chẩn đoán bộ xử lý Intel®

Intel® Performance Maximizer cho Bộ xử lý Intel® Core™ mềm thế hệ thứ 10