Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® cho Windows® 10 dành cho Bộ phận Điện toán Intel® NUC 8

Intel® NUC Pro Software Suite (NPSS) Phiên bản 2

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows® 10 & Windows* 11 for Intel® NUC Products

Intel® Wireless Bluetooth Driver for Windows® 10 64-Bit and Windows 11* for Intel® NUC

Cập nhật BIOS [CBWHL357]

Công cụ tích hợp chương trình cơ sở Intel® Aptio* V UEFI

Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển dành cho Windows® 10 64-bit cho các Bộ phận Điện toán Intel® NUC 8