Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Trình điều khiển Intel Gigabit Ethernet cho Windows 10 64 bit &; Windows® 11 * cho Intel® NUC, Các yếu tố khung gầm và các yếu tố bảng