Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Công cụ tích hợp firmware Aptio* V UEFI ® Intel

Cập nhật BIOS [TNTGLV57]

Trình điều khiển DCH đồ họa Intel® cho Bộ công cụ Intel® NUC thế hệ thứ 11

Phần mềm thiết bị chipset ® Intel cho các NUC thế hệ thứ 11 ® Intel

Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển dành cho Windows® 10 64-Bit cho Intel® NUC

Trình điều khiển dựa trên công nghệ Intel® Wireless cho Windows® 10 64-Bit cho Intel® NUC

trình điều khiển Intel® Serial IO cho bộ xử lý Intel® NUC thế hệ thứ 11

Tiện ích Đồng hồ Bấm giờ Intel® NUC

Intel® Trusted Execution Engine (Intel® TXE) cho NUC11TNHv7, NUC11TNHv5, NUC11TNKv7, NUC11TNKv5, NUC11TNBv7, NUC11TNBv5

Thunderbolt™ 3 DCH Driver for NUC11TN

Bộ điều khiển phân phối nguồn USB Type C cho NUC11TN

trình điều khiển Động cơ Quản lý Intel® cho NUC11TNK