Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Công cụ tích hợp chương trình cơ sở Intel® Aptio* V UEFI

Cập nhật BIOS [TNTGLV57]

Trình điều khiển DCH đồ họa Intel® cho Bộ công cụ Intel® NUC thế hệ thứ 11

Intel® Chipset Device Software hành cho Intel® NUC thế hệ thứ 11

Trình điều khiển dựa trên công nghệ Intel® Wireless cho Windows® 10 64-Bit cho Intel® NUC

trình điều khiển Intel® Serial IO cho bộ xử lý Intel® NUC thế hệ thứ 11

trình điều khiển Intel® Rapid Storage Technology cho NUC11TNHv7, NUC11TNHv5, NUC11TNKv7, NUC11TNKv5, NUC11TNBv7, NUC11TNBv5

Trình điều khiển kết nối mạng Intel® Ethernet (LAN) cho NUC11TN