Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Rapid Storage Technology điều khiển (RAID) cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho các Sản phẩm Intel® NUC thế hệ thứ 11

Intel® Wireless Bluetooth Driver cho Windows® 10 64-Bit và Windows 11* dành cho Intel® NUC

Cập nhật BIOS [TNTGL357]

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows® 10 & Windows* 11 for Intel® NUC Products

Intel® EMA lệnh Terraform Công cụ Khởi động Đám mây

Intel® Aptio* V UEFI Firmware Integrator Tools

Công cụ tích hợp chương trình cơ sở Intel® Aptio* V UEFI

Bản vá cho sự cố LAN chờ hiện đại trên các sản phẩm Intel® NUC thế hệ thứ 11 & 12

Intel® Graphics DCH Driver for Windows®10 and Window 11* for the Intel® NUC11PA, NUC11PH, NUC11TN, NUC11EB, NUC11BTM/NUC11DB and NUC12DC/NUC12ED Products

Trình điều khiển Kết nối Mạng Intel® Ethernet (LAN) cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho Intel® NUC

Bộ điều khiển phân phối nguồn USB Type C cho các sản phẩm Windows® 10 & Windows 11* dành cho các sản phẩm Intel NUC11TN, NUC9QN và NUC8HN.

Thunderbolt™ 3 điều khiển DCH 4 cho Windows® 10 64-bit và Windows 11* dành cho NUC11TN[X]

Intel® Chipset Device Software cho Windows® 10 64-bit và Windows 11* dành cho các sản phẩm Intel® NUC

Intel® GNA điều khiển Bộ gia tốc Ghi điểm cho Windows® 10 64-bit và Windows 11* cho các Sản phẩm Intel® NUC

Intel® Serial IO điều khiển cho Windows® 10 64-bit và Windows 11* cho các sản phẩm Intel® NUC thế hệ thứ 11

Động cơ Quản lý Intel® điều khiển dành cho người tiêu dùng cho Windows® 10 64-bit và Windows 11* cho Intel NUC11TN & NUC11PA