Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Trình điều khiển Kết nối Mạng Intel® Ethernet (LAN) cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho Intel® NUC

Tiện ích Bộ đồng hồ Bấm giờ Intel® NUC

Intel® Graphics DCH Driver cho Windows®10 và Window 11* dành cho các Sản phẩm Intel® NUC

Công cụ tích hợp chương trình cơ sở Intel® Aptio* V UEFI

Intel® Ethernet (LAN) Network Connection Driver cho Windows 11* và Windows® 10 cho các sản phẩm Intel® NUC11TN[x]i[x]

Bộ điều khiển phân phối nguồn USB Type C cho các sản phẩm Windows® 10 & Windows 11* dành cho các sản phẩm Intel NUC11TN, NUC9QN và NUC8HN.

Thunderbolt™ 3 điều khiển DCH 4 cho Windows® 10 64-bit và Windows 11* dành cho NUC11TN[X]

Trình® điều khiển dựa trên Công nghệ Intel Wireless cho Windows® 10 & Windows* 11 dành cho các Sản phẩm Intel® NUC

Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển dành cho Windows® 10 64-Bit và Windows® 11 cho Intel® NUC

Intel® GNA điều khiển Bộ gia tốc Ghi điểm cho Windows® 10 64-bit và Windows 11* cho các Sản phẩm Intel® NUC

Intel® Chipset Device Software cho Windows® 10 64-bit và Windows 11* cho các Sản phẩm Intel® NUC thế hệ thứ 11

Intel® Serial IO điều khiển cho Windows® 10 64-bit và Windows 11* cho các sản phẩm Intel® NUC thế hệ thứ 11

Cập nhật BIOS [TNTGL357]

Bản vá sự cố mạng LAN trên Intel® NUC Thế hệ thứ 11 (bước 2)

Intel® EMA lệnh Terraform Công cụ Khởi động Đám mây

Intel® Rapid Storage Technology điều khiển cho Windows® 10 64-bit và Windows 11* cho NUC11TN [X]

Trình điều khiển Động cơ Quản lý Intel® dành cho người tiêu dùng cho Windows® 10 64-bit và Windows 11* cho Intel NUC11TN[x]i[x] & NUC11PA[x]i[x]