Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Chipset Device Software cho Windows® 10 64-bit và Windows 11* cho Intel® NUC11PA[x], NUC11PH[x], NUC11PH[x], NUC11TN[x]

Intel® Serial IO điều khiển cho Windows® 10 64-bit và Windows 11* cho các sản phẩm Intel® NUC thế hệ thứ 11

Cập nhật BIOS [TNTGL357]

Công cụ tích hợp chương trình cơ sở Intel® Aptio* V UEFI

Trình điều khiển DCH Đồ họa Intel® cho Windows®10 và Windows® 11 dành cho ® sản phẩm Intel® NUC

Trình điều khiển kết nối mạng Intel® Ethernet (LAN) cho NUC11TN

trình điều khiển Động cơ Quản lý Intel® cho NUC11TNK

Bộ điều khiển phân phối nguồn USB Type C cho NUC11TN