Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Cập nhật BIOS [TNTGLV57]

Trình điều ® đồ họa Intel® DCH cho Intel® NUC Kit thế hệ thứ 11

Intel® Chipset Device Software dành cho Intel® NUC thế hệ thứ 11

Công cụ tích hợp chương trình cơ sở Intel® Aptio* V UEFI

Trình điều ® Không dây Intel® Bluetooth cho Windows® 10 64-Bit cho Intel® NUC

Trình điều ® nghệ không dây Intel® 10 64-Bit cho Intel® NUC

Intel® Serial IO điều khiển tốt cho các Intel® NUC thế hệ thứ 11

Tiện ích Đồng hồ Đồng hồ Intel® NUC

Intel® Rapid Storage Technology điều khiển cho NUC11TNHv7, NUC11TNHv5, NUC11TNKv7, NUC11TNKv5, NUC11TNBv7, NUC11TNBv5

trình điều khiển kết nối mạng Intel® Ethernet (LAN) cho NUC11TN