Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Công cụ tích hợp chương trình cơ sở Intel® Aptio* V UEFI

Cập nhật BIOS [TNTGL357]

Trình điều khiển DCH đồ họa Intel® cho Bộ công cụ Intel® NUC thế hệ thứ 11

Intel® Chipset Device Software hành cho Intel® NUC thế hệ thứ 11

Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển dành cho Windows® 10 64-Bit cho Intel® NUC

Trình điều khiển dựa trên công nghệ Intel® Wireless cho Windows® 10 64-Bit cho Intel® NUC

trình điều khiển Intel® Serial IO cho bộ xử lý Intel® NUC thế hệ thứ 11

Tiện ích Đồng hồ Bấm giờ Intel® NUC

Thunderbolt™ 3 điều khiển DCH cho NUC11TN

Bộ điều khiển phân phối nguồn USB Type C cho NUC11TN

trình điều khiển Động cơ Quản lý Intel® cho NUC11TNK