Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Realtek* SD Card Reader Driver for Windows® 10 64-bit & Windows® 11 for the Intel® NUC 11 Performance Kits & Mini PCs - NUC11PA

Realtek* High Definition Audio Driver for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for Intel® NUC 11 Performance Kits & Mini PCs - NUC11PA

Trình điều khiển Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) cho Windows® 10 64-bit & Windows 11* cho Bộ công cụ Hiệu năng Intel® NUC 11 & Máy tính mini - NUC11PA

Intel® Graphics DCH Driver cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho Bộ công cụ Hiệu năng Intel® NUC 11 & Máy tính mini - NUC11PA

Intel® Ethernet điều khiển (LAN) cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho Bộ công cụ Hiệu năng Intel® NUC 11 & Máy tính min - NUC11PA

BIOS Update [PATGL357]

Intel® Chipset Device Software for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for Intel® NUC Products

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows® 10 & Windows* 11 for Intel® NUC Products

Intel® Wireless Bluetooth Driver for Windows® 10 64-Bit and Windows 11* for Intel® NUC

Intel® NUC Software Studio Service for Intel® NUC Products

Trình điều khiển Hồng ngoại Gia dụng ITE Tech* cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho các Sản phẩm Intel® NUC.

Công cụ tích hợp chương trình cơ sở Intel® Aptio* V UEFI

Bản vá cho sự cố LAN chờ hiện đại trên các sản phẩm Intel® NUC thế hệ thứ 11 & 12

Intel® GNA Scoring Accelerator Driver for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for Intel® NUC Kits & Mini PCs