Dòng hệ thống máy chủ Intel® M70KLP

So sánh
Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hệ số hình dạng khung
Ổ cắm
Hệ thống máy chủ Intel® M70KLP4S2UHH Q1'21 Launched 610mm x 424mm, Thickness 2.34mm 2U Rack P+

Bo mạch máy chủ Intel® Dòng M70KLP

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hệ số hình dạng khung
Ổ cắm
TDP
Intel® Server Board M70KLP2SB Launched 610mm x 424mm, Thickness 2.34mm 2U Rack P+ 250 W