Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® NUC Pro Software Suite (NPSS)

Trình điều khiển Thẻ Ghi AVerMedia* cho Windows® 10 Bộ phận khung Intel® NUC Pro