Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn cạc Mở rộng khe cắm Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q2'20
Sự ngắt quãng được mong đợi
2022
EOL thông báo
Thursday, April 7, 2022
Đơn hàng cuối cùng
Friday, July 1, 2022
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Wednesday, August 31, 2022
Các hạng mục kèm theo
(1) 1U One-Slot PCIe Riser Card

Thông tin bổ sung

Mô tả
PCIe Riser Card for 1U rack chassis, support for one PCIe* slot (x8 elec., x16 mechanical)