Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn Quạt Dự phòng
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q2'20
Sự ngắt quãng được mong đợi
2023
EOL thông báo
Friday, May 5, 2023
Đơn hàng cuối cùng
Friday, June 30, 2023
Các hạng mục kèm theo
(1) Fan
(1) 40x56 mm dual rotor with 6-pin connector

Thông tin bổ sung

Mô tả
Spare fan for the Intel® Server System M20MYP1UR.