Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Cáp
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q2'20
Sự ngắt quãng được mong đợi
2022
EOL thông báo
Thursday, April 7, 2022
Đơn hàng cuối cùng
Friday, July 1, 2022
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Wednesday, August 31, 2022
Các hạng mục kèm theo
(1) Front control panel cable
(1) USB 3.0 cable
(1) PMBus cable
(1) Backplane 4-pin power cables
(1) Main power cable
(1) CPU power cable

Thông tin bổ sung

Mô tả
Internal cables kit for the Intel® Server System M20MYP1UR.