Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Trình điều khiển Intel® Graphics DCH cho Windows®10 và Window 11* cho các sản phẩm Intel® NUC11PA, NUC11PH, NUC11TN, NUC11EB và NUC12DC/NUC12ED.

Cập nhật vi chương trình USB cho các sản phẩm Intel® NUC11PH

Cập nhật BIOS [PHTGL579]

Trình điều khiển Kết nối Mạng Intel® Ethernet (LAN) cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho Intel® NUC

Công cụ tích hợp chương trình cơ sở Intel® Aptio* V UEFI

Trình điều khiển Kết nối Mạng Intel® Ethernet (LAN) cho Windows 11* và Windows® 10 dành cho các sản phẩm NUC11PH

Intel® NUC Software Studio vụ dành cho các sản phẩm Intel® NUC

Trình điều khiển Hồng ngoại Gia dụng ITE Tech* cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho các Sản phẩm Intel® NUC.

trình điều khiển Thunderbolt™ 3 4 DCH cho Windows® 10 & Windows* 11 dành cho Intel® NUC

Trình® điều khiển dựa trên Công nghệ Intel Wireless cho Windows® 10 & Windows* 11 dành cho các Sản phẩm Intel® NUC

Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển dành cho Windows® 10 64-Bit và Windows® 11 cho Intel® NUC

Intel® Serial IO điều khiển cho Windows® 10 64-bit và Windows 11* cho các sản phẩm Intel® NUC thế hệ thứ 11

Intel® GNA điều khiển Bộ gia tốc Ghi điểm cho Windows® 10 64-bit và Windows 11* cho các Sản phẩm Intel® NUC

Intel® Chipset Device Software cho Windows® 10 64-bit và Windows 11* dành cho các sản phẩm Intel® NUC

Trình điều khiển âm thanh độ nét cao Realtek* cho Windows® 10 64-bit và Windows® 11 cho Intel® NUC11PHKi7C thế hệ thứ 11

Bản vá sự cố mạng LAN trên Intel® NUC Thế hệ thứ 11 (bước 2)

Intel® EMA lệnh Terraform Công cụ Khởi động Đám mây

Intel® Rapid Storage Technology (RAID) cho Windows 11* và Windows® 10 64-bit cho NUC11PHKi7C

Bộ điều khiển phân phối nguồn USB Type C cho Windows 11* và Windows® 10 64-bit cho Intel® NUC

Nvidia GeForce Graphics Driver cho Windows 10 cho NUC11PHKi7C và NUC11PHKi7CAA

Trình điều khiển bộ đọc thẻ Realtek* SD cho Intel® NUC11PH

Realtek* Card Reader Driver cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho các sản phẩm Intel® NUC11PH.