Bộ xử lý Intel® Core™ i9 thế hệ thứ 10

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Phân khúc dọc
Các tùy chọn nhúng sẵn có
Tên mã
Đã bao gồm bộ xử lý
SKU bán lẻ khả dụng
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-10900K (bộ nhớ đệm 20M, lên đến 5,30 GHz) Launched Desktop Không Comet Lake trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-10900 (bộ nhớ đệm 20M, lên đến 5,20 GHz) Launched Desktop Không Comet Lake trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-10900T (Bộ nhớ đệm 20M, lên đến 4,60 GHz) Launched Desktop Không Comet Lake trước đây của các sản phẩm Không

Bộ xử lý Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 10

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Phân khúc dọc
Các tùy chọn nhúng sẵn có
Tên mã
Đã bao gồm bộ xử lý
SKU bán lẻ khả dụng
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10700K (Bộ nhớ đệm 16M, lên đến 5,10 GHz) Launched Desktop Không Comet Lake trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10700T (Bộ nhớ đệm 16M, lên đến 4,50 GHz) Launched Desktop Không Comet Lake trước đây của các sản phẩm Không
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10700 (bộ nhớ đệm 16M, tối đa 4,80 GHz) Launched Desktop Không Comet Lake trước đây của các sản phẩm

Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 10

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Phân khúc dọc
Các tùy chọn nhúng sẵn có
Tên mã
Đã bao gồm bộ xử lý
SKU bán lẻ khả dụng
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10400T (bộ nhớ đệm 12M, lên đến 3,60 GHz) Launched Desktop Không Comet Lake trước đây của các sản phẩm Không
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10400F (bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,30 GHz) Launched Desktop Không Comet Lake trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10400 (bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,30 GHz) Launched Desktop Không Comet Lake trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10600KF (bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,80 GHz) Launched Desktop Không Comet Lake trước đây của các sản phẩm

Bộ xử lý Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 10

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Phân khúc dọc
Các tùy chọn nhúng sẵn có
Tên mã
Đã bao gồm bộ xử lý
SKU bán lẻ khả dụng
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10325 (bộ nhớ đệm 8M, lên đến 4,70 GHz) Launched Desktop Không Comet Lake trước đây của các sản phẩm Không
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10105T (bộ nhớ đệm 6M, lên đến 3,90 GHz) Launched Desktop Không Comet Lake trước đây của các sản phẩm Không
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10105F (bộ nhớ đệm 6M, lên đến 4,40 GHz) Launched Desktop Không Comet Lake trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10305T (bộ nhớ đệm 8M, lên đến 4,00 GHz) Launched Desktop Không Comet Lake trước đây của các sản phẩm Không
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10105 (bộ nhớ đệm 6M, lên đến 4,40 GHz) Launched Desktop Không Comet Lake trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10305 (bộ nhớ đệm 8M, lên đến 4,50 GHz) Launched Desktop Không Comet Lake trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10100F (bộ nhớ đệm 6M, lên đến 4,30 GHz) Launched Desktop Không Comet Lake trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10320 (bộ nhớ đệm 8M, lên đến 4,60 GHz) Launched Desktop Không Comet Lake trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10300 (bộ nhớ đệm 8M, lên đến 4,40 GHz) Launched Desktop Không Comet Lake trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10300T (bộ nhớ đệm 8M, lên đến 3,90 GHz) Launched Desktop Không Comet Lake trước đây của các sản phẩm Không
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10100 (bộ nhớ đệm 6M, lên đến 4,30 GHz) Launched Desktop Không Comet Lake trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10100T (bộ nhớ đệm 6M, 3,80 GHz) Launched Desktop Không Comet Lake trước đây của các sản phẩm Không

Bộ xử lý Vàng chuỗi Intel® Pentium®

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Ngày phát hành
Số Nhân Xử Lý
Tần số Turbo tối đa
Tần số cơ bản của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Đồ họa của bộ xử lý ‡
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6605 (bộ nhớ đệm 4M, 4,30 GHz) Launched Q1'21 2 4.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6505T (bộ nhớ đệm 4M, 3,60 GHz) Launched Q1'21 2 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6505 (bộ nhớ đệm 4M, 4,20 GHz) Launched Q1'21 2 4.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6405 (bộ nhớ đệm 4M, 4,10 GHz) Launched Q1'21 2 4.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6405T (bộ nhớ đệm 4M, 3,50 GHz) Launched Q1'21 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6600 (bộ nhớ đệm 4M, 4,20 GHz) Launched Q2'20 2 4.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6500T (bộ nhớ đệm 4M, 3,50 GHz) Launched Q2'20 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6500 (bộ nhớ đệm 4M, 4,10 GHz) Launched Q2'20 2 4.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6400 (bộ nhớ đệm 4M, 4,00 GHz) Launched Q2'20 2 4.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6400T (bộ nhớ đệm 4M, 3,40 GHz) Launched Q2'20 2 3.40 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W Intel® UHD Graphics 610