Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

BIOS Update [QNCFLX70]

Intel® Wireless Bluetooth Driver cho Windows® 10 64-Bit và Windows 11* dành cho Intel® NUC

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows® 10 & Windows* 11 for Intel® NUC Products

Công cụ tích hợp chương trình cơ sở Intel® Aptio* V UEFI

Intel® Aptio* V UEFI Firmware Integrator Tools

Intel® Graphics DCH Driver cho Windows®10 và Windows 11* dành cho các Sản phẩm Intel® NUC thế hệ thứ 6 đến thứ 10 (trừ NUC6i7KYK) và hầu hết các sản phẩm Intel® Element NUC

Trình điều khiển Kết nối Mạng Intel® Ethernet (LAN) cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho Intel® NUC

Trình điều khiển âm thanh độ nét cao Realtek* cho Windows® 10 & Windows 11* cho Windows® 10 64-bit cho NUC9VXQNX, NUC9V7QNX, NUC9i9QNX, NUC9i7QNX, NUC9i5QNX

Thunderbolt™ 3 and 4 DCH Driver for Windows® 10 for Intel® NUC

Intel® Rapid Storage Technology (RAID) với công nghệ Intel® Optane™ mềm cho Intel® NUC