Dòng hệ thống máy chủ Intel® M20MYP

So sánh
Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hệ số hình dạng khung
Ổ cắm
Hệ thống máy chủ Intel® M20MYP1UR Q2'20 Launched SSI EEB (12 x 13 in) 1U Rack Socket P