Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Computing Improvement Program

Đồ họa bộ xử lý thế hệ thứ 6-10 của Intel® - Windows*

Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU)

Công cụ chẩn đoán bộ xử lý Intel®

Intel® Performance Maximizer cho Bộ xử lý Intel® Core™ mềm thế hệ thứ 10