Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU)

Đồ ® Intel - Trình điều khiển BETA Windows® 10 DCH

Đồ họa Intel® – Trình điều khiển Windows® 10 & Windows 11* DCH

Intel® Computing Improvement Program

Tải xuống

Intel® Easy Streaming Wizard

Intel® Processor Identification Utility - Phiên bản Windows*

Intel® Processor Diagnostic Tool

Intel® Performance Maximizer dành cho Bộ xử lý dữ liệu Intel® Core™ thế hệ thứ 10