Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Đồ họa Intel® - Trình điều khiển WINDOWS® 10 DCH BETA

Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU)

Đồ họa Intel® – Trình điều khiển Windows® 10 & Windows 11* DCH

Intel® Computing Improvement Program

Tải xuống

Intel® Easy Streaming Wizard

Intel® Performance Maximizer dành cho Bộ xử lý dữ liệu Intel® Core™ thế hệ thứ 10