Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Công cụ tích hợp chương trình cơ sở Intel® Aptio* V UEFI

Trình điều khiển Intel® Graphics DCH cho Intel® NUC

Công cụ cập nhật chương trình cơ sở Thunderbolt™ 3 cho NUC8vPN

Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển dành cho Windows® 10 64-Bit cho Intel® NUC

Trình điều khiển dựa trên công nghệ Intel® Wireless cho Windows® 10 64-Bit cho Intel® NUC

Thunderbolt™ 3 điều khiển DCH cho Windows® 10 cho Intel® NUC

Trình điều khiển kết nối mạng Intel® Ethernet (LAN) cho Windows® 10 cho Intel® NUC

bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® cho Windows® 10 64-bit cho NUC8v7PN, NUC8v5PN, NUC8i3PN cho Windows Server 2019 và Windows 10 IoT Enterprise

trình điều khiển Giao diện Động cơ Quản lý Intel® cho NUC8v7PN, NUC8v5PN