Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Thunderbolt™ 3 và 4 DCH Driver cho Windows® 10 cho Intel® NUC

Công cụ tích hợp chương trình cơ sở Intel® Aptio* V UEFI

Cập nhật BIOS [PNWHL357]

Trình điều khiển DCH Đồ họa Intel® cho Windows®10 và Windows® 11 dành cho ® sản phẩm Intel® NUC

Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển dành cho Windows® 10 64-Bit cho Intel® NUC

Trình điều khiển dựa trên công nghệ Intel® Wireless cho Windows® 10 64-Bit cho Intel® NUC

Tiện ích Đồng hồ Bấm giờ Intel® NUC

Trình điều khiển kết nối mạng Intel® Ethernet (LAN) cho Windows® 10 cho Intel® NUC

bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® cho Windows® 10 64-bit cho NUC8v7PN, NUC8v5PN, NUC8i3PN cho Windows Server 2019 và Windows 10 IoT Enterprise