Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Trình điều khiển Kết nối Mạng Intel® Ethernet (LAN) cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho Intel® NUC

Intel® Graphics DCH Driver cho Windows®10 và Window 11* dành cho các Sản phẩm Intel® NUC

Công cụ tích hợp chương trình cơ sở Intel® Aptio* V UEFI

trình điều khiển Thunderbolt™ 3 4 DCH cho Windows® 10 & Windows* 11 dành cho Intel® NUC

Trình® điều khiển dựa trên Công nghệ Intel Wireless cho Windows® 10 & Windows* 11 dành cho các Sản phẩm Intel® NUC

Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển dành cho Windows® 10 64-Bit và Windows® 11 cho Intel® NUC

Intel® Chipset Device Software cho Windows® 10 64-bit và Windows 11* cho các Sản phẩm Intel® NUC thế hệ thứ 11

Trình điều khiển kết nối mạng Intel® Ethernet (LAN) cho Windows® 10 cho Intel® NUC

bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® cho Windows® 10 64-bit cho NUC8v7PN, NUC8v5PN, NUC8i3PN cho Windows Server 2019 và Windows 10 IoT Enterprise