Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tải xuống Công® tích hợp firmware Intel® Aptio* V UEFI

Tải xuống Thunderbolt™ 3 cập nhật chương trình cơ sở cho NUC8vPN

Tải xuống Trình điều® Không dây Intel® Bluetooth cho Windows® 10 64-Bit cho Intel® NUC

Tải xuống Trình điều® Nghệ Không dây Intel® 10 64-Bit cho Intel® NUC

Tải xuống Tiện ích Đồng hồ Đồng hồ Intel® NUC

Tải xuống Thunderbolt™ 3 điều khiển DCH cho Windows® 10 cho Intel® NUC

Tải xuống Trình điều® đồ họa Intel® DCH cho Intel® NUC

Tải xuống trình điều khiển kết nối mạng Intel® Ethernet (LAN) cho Windows® 10 cho Intel® NUC

Tải xuống Intel® HD Graphics Driver cho Windows® 10 64-bit cho NUC8v7PN, NUC8v5PN, NUC8i3PN cho Windows Server 2019 và Windows 10 IoT Enterprise

Tải xuống Intel® Management Engine Interface điều khiển tốt cho NUC8v7PN, NUC8v5PN

Tải xuống Intel® Chipset Device Software cho NUC8v7PN, NUC8v5PN, NUC8i3PN