Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Gói chương trình cơ sở Intel® Storage Adapter hành RS3P4QF160J và RS3P4GF016J

Tiện ích độc lập StorCLI

Bàn Giao Tiếp Mạng RAID Intel® 3 (RWC3) cho Windows*