Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Trình điều khiển Windows* dành cho Intel® Storage Adapter RS3P4QF160J và RS3P4GF016J

Bàn Giao Tiếp Mạng RAID Intel® 3 (RWC3) cho Windows*