Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU)

Chương trình cải tiến điện toán Intel®

Tải xuống