Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Processor Identification Utility - Phiên bản Windows*

Intel® Computing Improvement Program

Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU)

Công cụ chẩn đoán bộ xử lý Intel®

Intel® Performance Maximizer cho Intel® Core™ xử lý chuỗi X