Tìm các bo mạch máy tính để bàn tương thích

Tìm các bo mạch tương thích với Bộ xử lý Intel® Core™ i9-10980XE Phiên bản Cực cấp trong Công cụ tương thích máy tính để bàn Intel

Tìm các bo mạch tương thích

Chipset máy tính để bàn Intel® dòng 200

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Tốc độ bus
Phiên Bản PCI Express
Phiên Bản Chỉnh Sửa USB
Các tùy chọn nhúng sẵn có
TDP
Chipset Intel® X299 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 Không 6 W