Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Công cụ tích hợp firmware Aptio* V UEFI ® Intel

Cập nhật BIOS [CBWHL357]

Tiện ích Đồng hồ Bấm giờ Intel® NUC

bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® cho Windows® 10 64-bit cho Bộ phận Điện toán Intel® NUC 8

Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển cho Windows® 10 64-bit cho các Bộ phận Điện toán Intel® NUC 8