Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Công cụ tích hợp chương trình cơ sở Intel® Aptio* V UEFI

Cập nhật BIOS [CBWHLMIV]

Tiện ích Đồng hồ Bấm giờ Intel® NUC

Intel® Trusted Execution Technology (Intel® TXT) cho Bộ phận Điện toán Intel® NUC 8

Động cơ Quản lý Intel® điều khiển doanh nghiệp cho bộ phận điện toán Intel® NUC 8 Pro Bộ phận Điện toán CM8V7CB8N, CM8V5CB8N

bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® cho Windows® 10 64-bit cho Bộ phận Điện toán Intel® NUC 8

Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển cho Windows® 10 64-bit cho các Bộ phận Điện toán Intel® NUC 8