Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Tùy chọn mô-đun bảo mật
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q4'19
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q3'22
EOL thông báo
Friday, July 1, 2022
Đơn hàng cuối cùng
Monday, October 31, 2022
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Saturday, December 31, 2022
Các hạng mục kèm theo
Intel® Trusted Platform Module (TPM) 2.0

Thông tin bổ sung

Mô tả
TPM 2.0 Module for Intel® Server Board M10JNP Family for PRC region.