Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Trình ẩn phụ SNMP Intel® tiện ích Intel® Server Management độc lập cho Bo mạch máy chủ Intel® và hệ thống dựa trên Chipset Intel® 62X

Trình điều khiển RAID phần mềm Intel® Rapid Storage Technology doanh nghiệp (Intel® RSTe) cho Intel® Server Board M10JNP2SB

Tiện ích AFU (Cập nhật vi chương trình AMI) cho M10JNP2SB

Bộ phận điều khiển Đồ họa UHD Intel® cho Hệ thống Máy chủ Dựa trên Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2100/E-2200

Trình điều khiển cho Hệ thống Máy chủ ® Chipset Intel® Chuỗi C240 dựa trên Intel® Server Board M10JNP2SB