Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Trình điều khiển RAID phần mềm Intel® Rapid Storage Technology doanh nghiệp (Intel® RSTe) cho Intel® Server Board M10JNP2SB

Tiện ích AFU (Cập nhật chương trình cơ sở AMI) dành cho M10JNP2SB

Bộ phận điều khiển Đồ họa UHD Intel® cho hệ thống máy chủ dựa trên bộ xử lý Intel® Xeon® E-2100/E-2200