Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn tấm tản nhiệt Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'20
Sự ngắt quãng được mong đợi
2023
EOL thông báo
Friday, July 1, 2022
Đơn hàng cuối cùng
Wednesday, November 30, 2022
Các hạng mục kèm theo
(1) Passive processor heat sink for 1U air cooled compute modules.

Thông tin bổ sung

Mô tả
Heat Sink spare kit for 1U air cooled modules.
To be installed on CPU-0