Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Cập nhật BIOS [PHTGL579]

Công cụ tích hợp chương trình cơ sở Intel® Aptio* V UEFI

Intel® NUC Software Studio vụ cho các ® Intel® NUC thế hệ thứ 11 và Bộ phận máy tính xách tay Intel® NUC P14E

Trình điều khiển DCH đồ họa Intel® cho Bộ công cụ Intel® NUC thế hệ thứ 11

Intel® Chipset Device Software hành cho Intel® NUC thế hệ thứ 11

trình điều khiển Intel® Serial IO cho bộ xử lý Intel® NUC thế hệ thứ 11

Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển dành cho Windows® 10 64-Bit cho Intel® NUC

Trình điều khiển dựa trên công nghệ Intel® Wireless cho Windows® 10 64-Bit cho Intel® NUC

Bộ điều khiển Phân phối Nguồn USB Type C cho Windows® 10 64-bit cho Intel® NUC

Nvidia GeForce Graphics Driver cho Windows 10 cho NUC11PHKi7C và NUC11PHKi7CAA

Trình điều khiển bộ đọc thẻ Realtek* SD cho Intel® NUC11PH

Động cơ Quản lý Intel® điều khiển cho Windows® 10 64-bit cho NUC11PHKi7C và NUC11PHKi7CAA

Trình điều khiển âm thanh độ nét cao Realtek* Windows® 10 64-bit trên NUC11PHKi7C

trình điều khiển Thunderbolt™ 3 4 DCH cho Windows® 10 cho Intel® NUC

Trình điều khiển hồng ngoại gia dụng ITE Tech* cho Windows® 10 64-bit cho Intel® NUC

Intel® GNA điều khiển bộ gia tốc chấm điểm cho Intel® NUC