Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Cập nhật BIOS [FNCML357]

Thunderbolt™ 3 và 4 DCH Driver cho Windows® 10 cho Intel® NUC

Công cụ tích hợp chương trình cơ sở Intel® Aptio* V UEFI

Trình điều khiển DCH Đồ họa Intel® cho Windows®10 và Windows® 11 dành cho ® sản phẩm Intel® NUC

Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển dành cho Windows® 10 64-Bit cho Intel® NUC

Trình điều khiển dựa trên công nghệ Intel® Wireless cho Windows® 10 64-Bit cho Intel® NUC

Công cụ cập nhật vi chương trình HDMI cho NUC10i3FN, NUC10i5FN, NUC10i7FN

Bộ điều khiển Phân phối Nguồn USB Type C cho Windows® 10 64-bit cho Intel® NUC

Intel® Rapid Storage Technology (RAID) cho Windows® 10 64-bit cho NUC10i7FN, NUC10i5FN, NUC10i3FN

Gói trình điều khiển INF cho Windows® 10 64-bit cho NUC10i7FN, NUC10i5FN, NUC10i3FN

Trình điều khiển Bộ đọc Thẻ SD Genesys* cho Windows® 10 64-bit cho NUC10i7FN, NUC10i5FN, NUC10i3FN

Trình điều khiển hồng ngoại gia dụng ITE Tech* cho Windows® 10 64-bit cho Intel® NUC

Trình điều khiển âm thanh độ nét cao Realtek* cho Windows® 10 64-bit cho NUC10i7FN, NUC10i5FN, NUC10i3FN

Trình điều khiển kết nối mạng Intel® Ethernet (LAN) cho Windows® 10 cho Intel® NUC

Intel® Serial IO điều khiển cho Intel® NUC

Trình điều khiển người tiêu dùng Động cơ Quản lý Intel® cho Windows® 10 64-bit cho NUC10i7FN, NUC10i5FN, NUC10i3FN

Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) cho Intel® NUC

Thunderbolt™ 3 điều khiển kế thừa cho Windows® 10 cho Intel® NUC