Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tải xuống Trình điều® đồ họa Intel® DCH cho Intel® NUC

Tải xuống Công® tích hợp firmware Intel® Aptio* V UEFI

Tải xuống Thunderbolt™ 3 cập nhật chương trình cơ sở cho NUC10ixFN

Tải xuống Cập nhật BIOS [FNCML357]

Tải xuống Trình điều® Không dây Intel® Bluetooth cho Windows® 10 64-Bit cho Intel® NUC

Tải xuống Trình điều® Nghệ Không dây Intel® 10 64-Bit cho Intel® NUC

Tải xuống Công cụ cập nhật vi chương trình HDMI cho NUC10i3FN, NUC10i5FN, NUC10i7FN

Tải xuống Bộ điều khiển phân phối nguồn USB Type C cho Windows® 10 64-bit dành cho Intel® NUC

Tải xuống Thunderbolt™ 3 điều khiển DCH cho Windows® 10 cho Intel® NUC

Tải xuống Intel® Rapid Storage Technology (RAID) dành cho Windows® 10 64-bit cho NUC10i7FN, NUC10i5FN, NUC10i3FN

Tải xuống Gói trình điều khiển INF cho Windows® 10 64-bit cho NUC10i7FN, NUC10i5FN, NUC10i3FN

Tải xuống Trình điều khiển đọc thẻ GENESYS dành cho Windows® 10 64-bit cho NUC10i7FN, NUC10i5FN, NUC10i3FN

Tải xuống Trình điều khiển Hồng ngoại Người dùng (CIR) ITE Tech* cho Windows® 10 64-bit cho Intel® NUC

Tải xuống Trình điều khiển âm thanh độ nét cao Realtek * cho Windows® 10 64-bit cho NUC10i7FN, NUC10i5FN, NUC10i3FN

Tải xuống trình điều khiển kết nối mạng Intel® Ethernet (LAN) cho Windows® 10 cho Intel® NUC

Tải xuống Intel® Serial IO điều khiển hiệu năng cho Intel® NUC

Tải xuống Trình điều khiển dành cho người tiêu dùng Động cơ Quản lý Intel® cho Windows® 10 64-bit cho NUC10i7FN, NUC10i5FN, NUC10i3FN

Tải xuống Intel® Chipset Device Software dành cho NUC10i7FN, NUC10i5FN, NUC10i3FN

Tải xuống Thunderbolt™ 3 điều khiển kế thừa cho Windows® 10 cho Intel® NUC