Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Cập nhật BIOS [FNCML357]

Intel® Aptio* V UEFI Firmware Integrator Tools for Intel® NUC

Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Windows® 10 64-Bit and Windows 11* for Intel® NUC Kits & Mini PCs

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows® 10 64-bit & Windows* 11 for Intel® NUC Kits & Mini PCs

Intel® Chipset Device Software for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for Intel® NUC Kits & Mini PCs 7th Generation and Later

Trình điều khiển hồng ngoại gia dụng ITE Tech* (CIR) cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho Bộ công cụ Hiệu năng Intel® NUC 10 & Máy tính mini - NUC10ixFN

Realtek * Trình điều khiển âm thanh độ nét cao cho Windows 10 64 bit &; Windows® 11 * cho Bộ dụng cụ hiệu suất Intel® NUC 10 &; PC mini - NUC10ixFN

Intel® Thunderbolt™ điều khiển cho Windows® 10 64-bit cho Bộ công cụ Hiệu năng Intel® NUC 10 & Máy tính mini - NUC10FN

Trình điều khiển dành cho Người tiêu dùng của Công cụ Quản lý Intel (ME) dành cho Windows 10 64 bit &; Windows® 11 * dành cho Bộ dụng cụ Hiệu suất Intel® NUC 10 &; Máy tính mini - NUC10ixFN

Trình điều khiển mạng Intel Ethernet (LAN) dành cho Windows 10 &; Windows® 11* dành cho Bộ dụng cụ hiệu suất Intel® NUC 10 & PC mini - NUC10FN

Công cụ cập nhật firmware Thunderbolt™ 3 cho® Intel NUC 10 Performance Kits &; Mini PC - NUC10FN

Tải xuống

Công cụ cập nhật chương trình cơ sở Intel® HDMI cho Bộ dụng cụ hiệu suất Intel® NUC 10 &; PC mini - NUC10FN

Công nghệ lưu trữ nhanh Intel® (RAID) dành cho Windows 11* và Windows® 10 64 bit dành cho Bộ công cụ hiệu suất Intel® NUC 10 & PC mini - NUC10FN

INF Driver Pack cho Windows® 10 64-bit cho Intel® NUC 10 Essential Kits &; Mini PC - NUC10FN

Genesys* SD Card Reader Driver cho Windows 10 64-bit &; Windows® 11* cho Intel® NUC 10 Performance Kits &; Mini PC - NUC10ixFN

Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) for Intel® NUC

Thunderbolt™ 3 Legacy Driver dành cho Windows® 10 cho Intel® NUC