Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tiện ích nhận dạng bộ xử lý Intel® - Phiên bản Windows*

Công cụ chẩn đoán bộ xử lý Intel®