Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q4'19
FPGA
Intel® Stratix® 10 GX FPGA
Yếu tố logic (LE)
2800000
Bộ nhớ trên chip
244 Mb
Các khối DSP
11520

Memory Specifications

Bộ nhớ DDR4 Trên bo mạch Ngoài
32 GB (8GB x 4 banks)

I/O Specifications

Phiên bản PCI Express
3
Cấu hình PCI Express
Gen3 x16
Giao diện QSFP
x2
Cấu hình USB
USB 2.0
Giao diện mạng
10 Gbps, 25 Gbps, 40 Gbps, 100 Gbps

Supplemental Information

Kiểu hình thức của bo mạch
¾ length, full height, dual slot
Thông số giải pháp Nhiệt
Passively Cooled
TDP
215 W

Package Specifications

Công cụ Được hỗ trợ
Intel® Acceleration Stack for Intel® Xeon® CPU with FPGAs, Intel® Quartus® Prime Software, Open Programmable Acceleration Engine (OPAE)
Bảng dữ liệu
Mô tả
Intel FPGA PAC D5005, previously known as Intel PAC with Intel Stratix® 10 SX FPGA, offers inline high-speed interfaces up to 100 Gbps.