Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Bộ điều khiển Thunderbolt™ 4
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q4'20
Giá đề xuất cho khách hàng
$10.95
Điều kiện sử dụng
PC/Client/Tablet

Thông tin bổ sung

Có sẵn Tùy chọn nhúng
Không

Thông số I/O

Cấu hình cổng
Dual
Cấu hình PCI Express
x4 Gen3
capabilities: ACS, FPB, PTM, P2P, 128b payload
Cổng Màn Hình
2 DP Sink, 1 DP SRC, DP1.4a tunnel/re-drive
x1/x2/x4 1.62/2.7/5.4/8.1

Thông số gói

Kích thước gói
10.7 x 10.7
Tùy chọn nhiệt độ mở rộng
Không