Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Spare Power Options
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q3'19
Các hạng mục kèm theo
(1) Power distribution board
(2) Management riser
(2) Power mezzanine board

Thông tin bổ sung

Mô tả
Power distribution board assembly spare kit