Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn Quạt Dự phòng
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q3'19
Sự ngắt quãng được mong đợi
2023
EOL thông báo
Friday, May 5, 2023
Đơn hàng cuối cùng
Friday, June 30, 2023
Các hạng mục kèm theo
(1) Fan assembly with integrated dual rotor 60 mm fan

Thông tin bổ sung

Mô tả
Spare Fan Assembly with Integrated Dual Rotor
60 mm Fan